Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään ainoastaan tämän verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Kerättävät asiakastiedot
Asiakkaan perustiedot: sukunimi, etunimi, toimituskaupunki, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Pyydetyt yhteystiedot tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakastietojen ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietojen tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.